Създадена през далечната 2009 година, фирмата ни е специализирана в предоставяне към крайни клиенти чрез съвременна OTT / IPTV технология на телевизионни и радио програми с уредени авторски права за територията на отделни държави и региони. Разработeн е собствен уникален потребителски интерфейс, който е лесен, интуитивен и достъпен за всеки потребител. Създадени са специализирани многоезични приложения според региона за почти всяка платформа и операционна система за ТВ и Радио разпространение чрез OTT/IPTV технология, която несъмнено се е наложила на пазара за тези услуги. Нашата задача е предоставеното съдържание да достига лесно и достъпно до краен клиент в определени географски региони при минимални разхдои за крайния клиент. Ценовата ни политика е да предоставяме съдържание с платени права за съответен регион със съответните минимални и разумни търговски печалби за подържане на системата. Възможно е създаване на потребителски графичен езиков интерфейс за всеки регион според заявената потребност.